Untitled Document

Behandlinger

 

Hvad er HEALING?

Healing betyder "at gøre hel". At være hel betyder, at alle aspekter af én sammenarbejder som ét hele. Når vi ikke er hele, betyder det, at energien ikke flyder frit i os.

Mennesket består af en række grundstoffer, der i sin virkemåde i cellestrukturen er elektrisk. Alt levende helt ned på celleplan er omgivet af et elektrisk spændingsfelt . Den elektriske spænding hen over cellevæggen på en levende menneskelig celle er 69,4 millivolt. Ved sygdom falder spændingen og i tilfælde af alvorlig sygdom er den ofte mindre end 10 millivolt

Ved hjælp af Kirlian-metoden – en særlig fotograferingsteknik – har det været muligt at opfange dette elektriske spændingsfelt fotografisk. Når mennesker, dyr eller planter dør, forsvinder spændingsfeltet. Dette elektriske spændingsfelt har forskellige navne afhængig af, hvor i verden det beskrives. Det benævnes f.eks. kraftlegeme, vitallegeme, sundhedslegeme, bioplasmatisk legeme, æterlegeme eller livslegeme. I folkemunde benævnes det ofte som auraen.

Livslegemet har 7 vigtige energicentre, som også kaldes for chakraer. De har alle forbindelse til rygsøjlen og er placeret fra bunden heraf og op til issen. Hvis vi begynder fra issen benævnes centrene som krone-, pande-, hals-, hjerte-, solar-plexus-, milt- og rodcentret. Energicentrene er som små roterende hjul, og deres opgave er at tiltrække den universelle livsenergi samt at fordele denne på en ganske bestemt måde. Centrene er hver især tilknyttet bestemte organer, sanser, instinkter og evner. De har således hver deres forsyningsområder. Centrene skal være afbalancerede og nøje afstemt efter hinanden, for at opretbeholde den psykiske balance.

Hvis centrerne ikke fungerer optimalt bliver livslegemet for tyndt, og det vil begynde at trække energi fra den fysiske krop. Dette kan afstedkomme svaghedstegn som f.eks. træthed, irritation, opfarenhed, ligegyldighed m.v., men også skabe ubalancer, der kan danne grobund for langt alvorligere sygdomme. Vi bliver altså syge, når vi er i underskud med energi, eller sagt på en anden måde – når vi ikke tiltrækker livsenergi nok.

Det er her, der kan gøres brug af healing. Healeren fungerer som en kanal, hvor livsenergien strømmer ind igennem kronecentret og som oftest ud igennem hænderne. Og denne livsenergi er mennesker, dyr og planter i stand til at modtage. Der sker altså en overførsel af energi fra healeren til klienten, som med andre ord får "opladet og afbalanceret sine batterier".

Healing finder helt automatisk sted, når vi opholder os i naturen, hvilket derfor er særdeles vigtigt. Hvor ofte har du ikke hørt andre sige eller selv sagt efter en god vandretur: "Sikken en dejlig tur. Jeg føler mig som født på ny". 

Ovennævnte er en måde at sætte ord på fænomenet healing, som vi har valgt at være åbne overfor, selvom der stadig er meget, vi ikke ved og ej heller kan bevise.

Efter en behandling beretter klienterne ofte, at de mærkede kulde, varme, rislen, prikken og strømninger forskellige steder i kroppen og indimellem også om farve- og billedoplevelser. Senere beretter klienterne f.eks. om, at de føler sig styrket og at smerter forsvinder.

Vores erfaring viser os dog, at det ikke kun er selve arbejdet med energicentre, energipunkter og energistrømme, der hjælper i healingsarbejdet. For healerens vedkommende drejer det sig også om et oprigtigt ønske om at hjælpe. Endvidere at fornemme hvad der er behov for, så klienten kan føle sig mødt, af netop det han har brug for, f.eks. en udstråling af hjerteenergi, fred, medfølelse, glæde, accept, tålmodighed eller andet. Det kan give klienten mulighed for at åbne sig og suge livsenergien til sig og selv tage ansvaret for at blive hel. Det er noget af det usynlige i helbredelse

 


Untitled Document
Klinikken Livsharmoni, Benzonsvej 5, 2000 Frederiksberg,